Özel Dedektiflik İle İlgili Yasa Taslağı

özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı

ÖZEL DEDEKTİFLİK İLE İLGİLİ YASA TASLAĞI

Özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı, 1994 senesinde T.B.M.M. tarafından kabul görmüştür. Yalnız 3963 sayılı kanunun Özel Dedektiflik Yasa Taslağı, dönemin Cumhurbaşkanı kalemine teslim edilmiş, Cumhurbaşkanı taslağı onaylamadan önce T.B.M.M.’ye geri yollamıştır. Taslağın tekrar onaylanması için toplantılar düzenlenerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası maddelerine eklenmesi istenmiştir. Ama yasa, meclis tarafından görüşülmediğinden dolayı belli bir süre askıda bekletilmiştir. T.C. yasalarında, mesleğin gerçekleştirilmesini içeren herhangi bir yasa bulunmamaktadır. Özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı içeriğinde böyle bir yasanın olmaması özel dedektif mesleğinin yasalara uygun olmadığı anlamını taşımaz. Yurdumuz genelinde kurulan dedektif dernekleri ve bu konularla ilgili kurulan bürolar dedektiflerini insanların hizmetlerine yönlendirebilmektedir.

 

Konuyla ilgili olarak herhangi bir yasanın bulunmamasından dolayı özel dedektifler verdiği hizmetlerin karşılığında hiçbir hukuki yaptırımla karşılaşmamaktadır. Ancak meslek insanları, katılmış oldukları seminerlere göre, derneğin içerisinde gerçekleşen eğitimlere göre ve yurt dışında katıldıkları eğitimlerden dolayı, yasal bir şekilde tanık olarak mahkemeler tarafından sunulan belgelere tanıklık edebiliyor. Bürolar bu anlamda devlete vergi verdiklerinden dolayı yasal olarak kabul görüyor.

Türkiye’de gerekli bir meslek

Özel dedektiflik yasa taslağı ve kuralında bulunan eksiklerden dolayı, yurdumuz genelinde gereklilik içeren ve neredeyse zorunlu hale gelen bir meslek çeşididir. Ve bu durumun düzeltilmesi için devlet yetkilileri tarafından bir an önce harekete geçilmelidir. Günümüzde gerçekleşen faydalı hizmetler göz ardı edilemeyecek olan içerikleri bünyesinde barındırmaktadır. Eğer bu gerekli olan meslek için bir yasa çıkarsa, suçların açığa çıkartılması konusunda emniyet güçlerine çok büyük yardımları dokunacak olan görevliler türeyecektir. ve bu sayede devletin emniyet birimleri alışılmadık bir şekilde, işlenen suçları çözmekte daha fazla mesafe katedebilecektir.

 

Yurdumuzda dedektif çalışmalarını gerektiren; fuhuş, ihanet, hırsızlık, fiziki dolandırıcılık, yaralama veya öldürme olaylarındaki artış her geçen gün büyümektedir ve işlenen bu suçların çoğunda ne yazık ki, olayların faillerine ulaşılamamaktadır. Özel dedektiflik büromuz, genel bir şekilde eş takibi, çocuk takibi, adres tespiti, çalıntı otomobil takibi, evlilik öncesi kişi araştırma hizmetlerine bakmaktadır. Ancak en çok ilgilendiğimiz konulardan birtanesi çiftlerin birbirlerine ihanet edip etmediğine, ailelerin çocuklarının uyuşturucu veya herhangi kötü bir alışkanlık besleyip beslemediğine bakılmaktadır.

Yasal dayanak

Özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı, bu mesleğin yasal dayanağının bulunmadığından dolayı özel dedektifler, internette veya gazetelerde verecekleri hizmetleri, eski emekli emniyet polisleriyle takip şeklinde ibraz etmektedir. Ancak büromuzda veya başka dedektiflik bürolarında çalışan dedektiflerin eski mesleklerinde emniyet güçlerinde yer almalarından dolayı böylesine rahat bir şekilde eş takibi ve kişi araştırması yapabiliyorlar. Ve ayrıca gerçekleştirdikleri çalışmalarda devlet bilgisi gerektiren yerlerden, gene eski mesleklerinden dolayı rahatlıkla bilgi alabilmektedirler.

 

İnsanlar mahkemelere şikayetlerini dile getirecek olan bir şekilde, kendi yazılı imzasının bulunduğu bir dilekçe verirler. Mahkemelere teslim edilen bu dilekçedeki adres, polis ve emniyet birimlerine bildirilir ve emniyet güçleri verilen adresleri, savcılığın emriyle ziyaret ederler. Emniyet güçlerinin gideceği adreste herhangi bir yasa dışı işlem sezilirse veya tespit edilirse olaya derhal müdahale edilerek durumun önüne geçilmeye çalışılır. Özel dedektiflik çalışmaları da aynı bu şekilde ilerlemektedir. Eğer insanların mahkemelere sundukları şikayet dilekçelerinden, araştırıldığı halde bir şey çıkmazsa bu duruma bir son verilir ve emniyet güçleri tarafından bu işin peşi bırakılır.

Özel dedektifler nasıl çalışır?

Yukarıdaki anlatılan durumdan sonra tam olarak özel dedektiflik bürolarının ve çalışanlarının hizmeti başlar. Müşterilerinden verecek olacakları hizmetin parasını temin ettikleri için, hizmet emniyet güçleri gibi sonuç alınamadığı zaman bırakılmaz. Aksine daha çok kişinin ifadesi alınır ve olay aydınlatılmaya çalışılır. Dedektiflerin çalışma standartları genellikle, para taşıyan kişilere yanlış adresler veren, kişilerden veya kurumlardan borç alarak, bu parayı geri vermemek için gene aynı şekilde kaçan kişileri bulmak için adres tespiti çalışması yapmaktadır.

 

Aynı şekilde aldatılan insanlar eş takibi hizmetinden faydalanarak ne durumda ve hangi koşulda aldatıldığını öğrenmek ister. Çocuk takibi ve öğrenci takibi hizmetimizdeyse anne veya babalar evlatlarının ne yaptıklarını öğrenmek ister. Özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı anladığınız üzere tam olarak bulunmamaktadır. Ancak bu durum biz eski emniyet çalışanlarını çok fazla etkilememektedir. Bizler bu işlerin içerisinde yer aldığımız sürece bireysel ve kurumsal dedektiflik hizmetlerinde insanlara sayısız faydalarda bulunacağız. Bu sözün en büyük teminini yaptığımız eş, personel takibi çalışmalarından inceleyebilirsiniz ve bakabilirsiniz.