hukuksal danışmanlık

VIP Koruma

ViP KORUMA

YAKIN KORUMA NEDiR?

Yakın Koruma v.i.p.’ler 7/24 esasına uygun vaziyette faaliyet göstermeleri aynı zamanda da seyahat engellilerin olmamaları koruma hizmeti vermiş oldukları şahsı gerek seyir halinde gerek seyahatlerinde gerek iş yerinde gerekse ikamet adresinde yalnız bırakamazlar. Hayatını, vücut bütünlüğünü bilinen ve olası tüm tehlikelere ve oluşabilecek tüm risklere karşı korumaları ve savunmaları gerekmektedir. Bu nedenle de yakın koruma hizmeti veren kişilerin konu ile ilgili özel olarak eğitim almış olmaları zorunludur.

KORUMANIN AMACI

Yakın koruma hizmetleri tahmin edeceğiniz gibi kişiyi korumak oluşabilecek her türlü riskten uzak tutmak oluşabilecek riskleri tahmin etmek tespit etmek ve konu ile ilgili kişiyi yakınlarının çevresini bilgilendirmek ve tüm zararlardan uzak tutmak amacıyla yapılmaktadır. 

Yakın koruma korumakta olduğu kişinin fiziki olarak uğrayacağı şiddetler dışında rahatsız edici onur kırıcı küçük duruma düşeceği durumlardan uzak tutulmasını amaçlar.

Prensipler

V.i.p. tehlikeyi tespit etmek, tehlikeyi tanımak tehlikeyi önceden tahmin etmek bilmek, çok yönlü araştırma yapabilmek ve tehlikeyi etkisiz hale getirmeyi prensip edinmiştir.

TEMEL KORUMA PRENSİPLERİ

Yakın Koruma yani v.i.p. hareket özgürlüğünü kısıtlayamaz ve özel hayata, şahsa saygı göstermek zorundadır.

Koruma personeli faaliyetlerini mümkün olduğunca v.i.p.’ye adapte etmeye çalışmak zorundadır. Yakın Koruma ekibi ve yöneticilerinin muhtemel tehlikeleri bilmeleri, araştırarak tespit ederek durum ile ilgili korumakta oldukları kişiyi bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Koruma kişiye gerekli olan izahı yapar, önlemler alınmasını sağlar ve bu konu ile ilgili planlamalar yapar, yapmak zorundadır. Yakın koruma personeli ile ilgili bilinmesi gerekenlerden bir tanesi de; koruma hizmeti sırasında koruma personeline herhangi bir başka vazife verilemeyeceği, yalnızca görevini yapıp karşıdan gelecek riskleri sıfıra indirmeyi hedeflemek zorunda olduğudur.