Dedektif Nedir ?

dedektif nedir

DEDEKTİF NEDİR?

Dedektif nedir?; failin sahte olarak üretilen ya da sahteleştirilen suç olaylarında işlem yapması, yani suç olarak tanımlanan eylemi gerçekleştirmesi akabinde bu olayı ispat ederek, haksız yarar elde eden kişileri ortaya çıkaracak çalışmaları tanımlayan eylemi gerçekleştirmeleri halinde emniyet birimlerine istihbarat sağlayan kişilerdir.

Bize göre her çeşit suç ortaya çıkartılmak zorundadır. Çünkü faillerin kişisel çıkar sağlamak amaçlı gerçekleştirdikleri suç olaylarını, kendi menfaatlerine kullanarak veya başkası yararına haksız yarar elde edebilmesi için işlediği suçlar, göz ardı edilemez. Bunlar dışında, suç olaylarının gerçekleşeceği her çeşit alanda yer alan suçluları dedektif güvenesiyle tespit etmekteyiz. Özel dedektiflik suçun işlenmesi esnasında faillerin hareketlerini tespit edecektir.


Yasalarda suç olarak tanımlanan bir eylemin işlenmesine rağmen, bazı şartların gerçekleşmesi durumunda çeşitli nedenlerle faile ceza verilmemekte ya da failin cezasında indirim yapılmaktadır. Özel dedektiflik yorumu; bütün bu durumlarda işlenen eylem, seç ve dolayısıyla haksızlık oluşturma özelliğini kaybetmemektedir; ancak failine ceza verilmemektedir. Bunlar kişisel cezasızlık halleri ve cezayı kaldıran suçun işlenmesi sırasında, yani fail suç yoluna girdiği andan itibaren var olan sebeplerdir.

Özel dedektiflik hizmetleri

Dedektif nedir; cezaları saptayan kişisel cezasızlık hallerini ise, suç tamamlandıktan sonra ortaya çıkartacak kişilerdir. Bu durumda suç işlendiği esnada böyle bir neden bulunmamakta iken, suç işlendikten sonra ortaya çıkan bazı durumların varlığı halinde faile ya hiç ceza verilmemekte ya da cezasında indirim yapılmaktadır, böyle bir durumun karşısına özel dedektiflik hizmetleri ile karşılık geleceğiz.

Dedektif yorumu; aralarında belli bir akrabalık ilişkisi bulunan kişilerden birinin diğeri hakkında bu suçu işlemesi kişisel cezasızlık olarak düzenlenmiştir. Zira bu durumda, fail suç yoluna girdiği andan itibaren bu neden bulunmaktadır. Aslında bu durum özel dedektif hizmetleri için suçun oluşumunu engellemekte olan davranış olarak görülmektedir. Yalnızca tüm unsurlarıyla tamamlanmış bir suç olsa da yalnızca bu kişilerle sınırlı olmak üzere bunlara ceza verilemeyeceğini belirtmektedir. Dolayısıyla suçun iştirak halinde işlenmesi ya da fıkrada belirtilen kişilerin şerik ya da azmettiren olması halinde, dedektiflik yorumu gereği, yakın akrabalık ilişkisi bulunan bu kişiler dışında fail, şerik ya da azmettirene suçun cezası verilecektir.