öğrenci takibi

Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı

FİZİKİ VE BİLİŞİM DOLANDIRICILIĞI

DOLANDIRICILIK NEDİR?

Dolandırıcılık dolandırıldım ifadesi son yıllarda dünya genelinde en çok kullanılan ifadelerden bir tanesidir. Teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte suç oranlarının artması ve işlenen suçların çoğunun dolandırıcılık üzerine olması nedeniyle dolandırıldım diye beyanda bulunan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır.

Dolandırıcılık başkasının parasını kıymetli eşyasını malını onu kandırarak ele geçirmek elde etmek ve bir şekilde o kişiyi kandırarak elinden malını almak anlamına gelmektedir.

Suç eylemi, bu tür vakalar ile ilgili özel dedektiflik firmamız olarak sizlere araştırmalarımızla yardımcı olmakta ve sizi dolandıran kişilerin nerede olduklarını ne yaptıklarını bugüne kadar işledikleri herhangi bir suç olup olmadığını başka hangi suçlara karışıp karışmadıklarını tespit etmekteyiz. Size konu ile ilgili ayrıntılı olarak delilleri sunmaktayız. Ülkemizde suç işleme konusu ile ilgili oldukça ağır yaptırımlar bulunmakta ve dolandırıcılık suçunun ağır cezaları bulunmaktadır.

DOLANDIRICILIK SUÇU VE KANUN MADDELERİ

Dolandırıcılık eğer böyle bir konuya maruz kalmışsanız mağduriyetin giderilmesi için mutlaka polise yani yetkili kişilere gitmeniz konu ile ilgili gerekli başvuruları yapmanız ve kendilerinden yardım talep etmeniz konu ile alakalı yine aynı şekilde mahkemeye başvurmanız gerekmektedir. Ülkemizde dolandırıcılık ile ilgili kanun maddeleri nelerdir?

-YTCK m.  157/1'e göre 1 ile 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar para cezasıdır.

-ETCK m.  503/1: bir ile üç yıla kadar ve bir misli para cezasıdır.

-Nitelikli dolandırıcılık kişi veya duygu ve inanç istismar gibi öğle suç olaylarının suçlarının cezaları 2 ile 7 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar para cezası verilir

-YTCK 158/1-e,f,j bentlerindeki nitelikli dolandırıcılık söz konusu olduğunda 3 yıl hapis ve iki misli para cezası verilir

TCK-MADDE 168

(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, suç işleme, hileli iflâs, taksirli iflâs (…)(1) suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.(1)

(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.

(3) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya giren hallerde üçte birine kadarı indirilir.

(4) Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.

FİZİKİ DOLANDIRICILIK

Fiziki dolandırıcılık kişilerin hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesidir. Fiziki veya teknik suç gasp hırsızlık gibi şahsı mağdur edici davranışlar ile suç esnasında herhangi bir kamera kaydı bulunmuyor fakat kişi hakkında üstün körü bilgiler biliniyorsa özel dedektif büromuz şahıs ile ilgili bütün verileri ustaca çalışmalar sayesinde ortaya çıkartarak somut veriler elde etmektedir.

Fiziki dolandırıcılık konusunda dolandırılan kişilerin mağduriyetini gidermek için hızlı ve kısa bir sürede titizlik ile çalışmalar yapılmakta ve araştırmalar gerçekleştirilmektedir.

BİLİŞİM SUÇLARI VE DOLANDIRMA

Bilişim dolandırıcılığı teknolojinin gelişmesi ile birlikte her geçen gün hızla artmakta ve hızla erişilememektedir.

Bilişim dolandırıcılığı konusunda insanlar birçok farklı açıdan çalışmalar yapmakta ve kişileri mağdur etmektedir. Kapsamlı olarak çalışmalar yaparak bu kişilerin şahsi bilgilerine çeşitli takip metotları kullanılarak ulaşılmakta ve somut veriler ile suçları ispat edilmektedir ve size yardımcı olunmaktadır.

FİZİKİ VE BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELE

Bilişim dolandırıcılığı emniyet teşkilatımız tarafından da konu ile ilgili birçok yöntem kullanılmakta ve vatandaşa sms ve eposta yoluyla uyarılar yapılmaktadır.

Tabii ki de tüm bunlar yeterli olmadığından özel dedektiflerimiz konu ile alakalı kendilerine başvurmanız durumunda kapsamlı olarak çalışmalar yapmakta mağduriyetinizi en aza indirerek sonuç odaklı araştırmalarıyla Bilişim dolandırıcılığı işlemini gerçekleştiren kişileri tespit etmektedir.

DOLANDIRILMA İLE ALAKALI ÖZEL DEDEKTİFLİK ÇALIŞMALARIMIZ

Özel dedektiflik çalışmalarımız kapsamında her konuda olduğu gibi fiziki ve bilişim suçları konusunda da araştırmalar yapılmakta ayrıntılı olarak çalışmalar yapılarak sizlere somut delillerle ulaşılmaktadır. Özel dedektiflerimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da teknolojiden yararlanarak suçluların tespit edilmesi konusunda kapsamlı olarak araştırmalarını gerçekleştirir.