Özel Dedektifliğin Etik Kuralları

özel dedektifliğin etik kuralları

ÖZEL DEDEKTİF ETİK KURALLARI

Özel dedektifliğin etik kuralları, suçla korunan hukuksal değerler konusunda açıklandığı üzere dedektiflik sisteminin işleyişinin engellenmesi veya bozulması suçuyla sistemin kesintisiz ve sağlıklı çalışması korunurken, dedektiflerin topladığı verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçuyla deliller üzerinde tasarruf yetkisi bulunan dedektifler, verilere herhangi bir kısıtlama, erişememezlik ya da müşterilere teslim ederken gecikme olmadan ulaşması ve bu verileri mahkemelerde kullanmasındaki çıkarı korunmaktadır. Bu nedenle söz konusu bu hakların sahibinin ya da yetkilisiniz rızası, hukuka uygunluk sebebi oluşturacaktır.

Özel dedektifliğin etik kuralları hakkındaki bir başka olasılıkta eş takibi hizmetinin kullanım hakkı devredildiğinde takiplerin esnasında toplanan verilerin devir olunan tarafından zarara uğratılması durumudur. Özel dedektif herhangi bir dedektiflik cihazını kullanmak için aldığı cihazı, cihazların malikine ya da kullanıcısına ait içindeki kullanım şekillerinin ya da bilgilerine zarar vermek kastıyla müdahalede bulunduğunda TCK’da tanımlanan suç gerçekleşmiş olur. Burada artık kullanım hakkının devredildiği kişiye baştan verilen rızanın sınırları aşılmış ve bu kişinin yaptığı eylem hukuka aykırı bir hal almıştır.

Suçun konusu

Özel dedektif hizmetlerinin ilgilendiği suçun konusunu, failin sağladığı hukuka aykırı yarar oluşturmaktadır. Bu yarar ekonomik değeri olan mali bir yarar olabileceği gibi ekonomik bir getirisi ve değeri olmayan tamamen duyguları tatmine yönelik manevi bir yararda olabilir. Ancak yazımızda da belirttiğimiz eş üzere, suç tipinde kurumsal olarak bu yönde bir sınırlama olmamakla birlikte uygulamada genellikle suçun konusu mal varlığı değerlerinin oluşturduğu görülmektedir.

Özel dedektifliğin etik kuralları, 244. madde yer alan atıfla düzenlendiği için; 244. maddenin dedektif mesleğiyle ve suçların işlenişiyle engellenmesi veya bozulması suçu ile kişisel bilgilerin yok edilmesi veya takibi değiştirilmesi suçunun maddi unsurunu oluşturan eylemler, bu suçun da eylem unsurunu oluşturmaktadır. Buna göre bu suçun oluşabilmesi için failin dedektif sisteminin işleyişini engellemek eş takipleri, bozmak, kişisel verilere zarar vermek, kişisel verileri uygunsuz elde etmek veya bir başka yere göndermek hareketlerinden birini ya da bir kaçını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu da seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir.