Nasıl Dedektif Olunur ?

Dedektif nasıl olunur

NASIL DEDEKTİF OLUNUR?

Nasıl dedektif olunur?, dedektif sistemlerine karşı veya polisiye sistemleri kullanılmak suretiyle bir suç işlendiğinde yapılması gereken en önemli işlemlerden biri söz konusu sistem üzerinde inceleme yapılmasıdır. Bu sistem suçun failine ait olabileceği gibi mağdura ya da üçüncü bir kişiye de ait olabilir. Ancak bu arama işleminin, aynen evde ya da iş yerinde yapılan aramalar gibi, bir yasa normuna dayanılarak yapılması gerekir; zira bu temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan bir işlemdir. Aksi taktirde keyfi ve hukuksuz uygulamaların dedektiflik olayları sürecinde gerçekleşmesi yasaktır.

Bu ise hem maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına zarar verecek hem de elde edilen deliller gerçeği yansıtsa da hukuka aykırı elde edildiği için yasak delil olacak ve soruşturmada ve kovuşturmada kullanılmayacaktır. Nasıl dedektif olunur, konusunda merak ettiğiniz her şeyi makalemizin tümünde bulabilirsiniz.

İşte bu nedenlerle Anayasa’da fiziki olarak veya uygunsuz olarak toplanan deliller başlığı altında dedektiflik sistemlerinde yapılacak delil araştırması yöntemi düzenlenmiştir. Ayrıca adli ve önemle aramaları maddesinde de yasa maddesindeki aynı başlıkla düzenleme yapılmıştır. Ancak birkaç ifade dışında yönetmelikle diğer maddeler aynen tekrar edilmiştir.

Somut deliller

Maddede özellikle “şüphelinin kullandığı” ifadesine yer verilmiştir; zira üzerinde arama ve kopyalama işlemi yapılacak dedektiflik sisteminin şüpheliye ait olması gerekmez. Şüphelinin maliki olduğu, kiraladığı, ödünç aldığı ya da ortak kullanıma açık her suç işleme aletiyle gerçekleştirdiği suç eylemleri ve bu yardımcı cihazları suç olaylarında kullanması bu tedbirin uygulanması için yeterlidir. Dedektif nasıl olunur, delillere ancak ulaşarak değil, sadece failin kullandığı sistemlerin aramasını yaparak olunabilir. Bazı durumlarda failin kullandığı suç aletleriyle birlikte söz konusu kişilerin hatta yalnızca üçüncü kişilerin dedektif sistemlerine bu tedbirin uygulanması gerekebilecektir.

Yasanın bu durumu düzenlememiş olması bize göre önemli bir eksikliktir ve yapılacak bir düzenleme ile bu eksiklik giderilmelidir. Özel dedektif sistemlerinde delil elde etmek için araştırma yapılabilmesi için öncelikle somut delillere dayanan kuvvetli şüphelere sahip olmalısınız. Somut delillere dayanan kuvvetli şüphe şartı bu maddenin ilk halinde bulunmamaktaydı.