Dedektiflik Ücretleri

Dedektif ücretleri

DEDEKTİFLİK ÜCRETLERİ

Dedektiflik ücretleri, Anayasa’da topluma karşı suçlar başlıklı üçüncü kısmının genel ahlaka karşı suçlar başlıklı yedinci bölümünün 266. maddesinde “müstehcenlik suçu” düzenlenmektedir. Madde metninde dedektif çalışanlarını ilgilendirecek ve çocukların bu tür zararlı suç olaylarına karşı korunmasına yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Söz konusu zararlı yayınların dedektiflik sistemleri kullanılarak veya herhangi bir suç aleti kullanılarak özellikle toplum sağlığını tehlikeye sokma olanaklı olduğundan bu suç tipi de dedektif çalışanlarını ilgilendirmektedir.

Burada belirtilmesi gereken önemli bir konu ucu açık, zamana göre değişen ve yorum getiren kavramının yerine suçlu kavramının kullanılmasının suç tipini çok daha iyi ve belirlenebilir bir hale getireceğidir. Dedektif ücretleri hakkında ne yazık ki sabit bir listemiz bulunmamaktadır. Anlatılan durumlara göre ve müşterilerimizin isteklerine göre bir ücretlendirme listesi çıkartılır. Toplumda her statüden insanın faydalanabileceği bir şekilde ücretlendirmeleri şekillendiririz. Ve bu ücretlendirmeleri gene aynı şekilde, insanların uygun koşullarda yararlanabilmesine olanak sağlamasını sağlarız.

Suç

Suç işleme sistemine girme ve sistemde sürekli olarak kalmaya devam etme suçu açısından tartışılması gereken bir başka kusurluluğu etkileyen neden de hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmemesidir. Müşterilerimizin bu konularda isteyecekleri her istek dedektiflik ücretleri ile yakından bir bağ kurmaktadır. Ve fiyatları doğrudan etkilemektedir. Bunun yanı sıra, Anayasaya göre, kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kamu görevlileri üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, yasa veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse (bu durum vatandaşlar içinde geçerlidir), bu emri yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, buna rağmen dedektif emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yinelerse, emri yerine getirilir; bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz.

Dedektiflik ücretleri hakkında Anayasanın bu hükmü benzer şekilde polis kanununun 2. maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır. Nitekim Anayasanın 24. maddesinin 2. fıkrasında yer alan bu madde kusursuz olarak yerine getirilmelidir. İşte bu halde özel dedektif söz konusu olmaktadır. Bu işlemlerin hukuka aykırı olmasının yanı sıra, ayrıca suç da oluşturması halinde, böyle bir emrin yerine getirilmesi gerek Anayasa gerekse diğer kanunlar hiçbir surette izin vermemektedir.