Dedektiflik Eğitimi

dedektiflik eğitimi

DEDEKTİF EĞİTİMİ

Dedektiflerin tam olarak eğitim aldıkları bir alan veya bir kurum bulunmamaktadır. Dedektif eğitimi adı altında, istihbarat bilgileri toplama, gizli bilgileri koruma ve hukuk departmanlarının bilgilerini öğretici seminerler bulunmaktadır. Dedektiflik hizmetinin tam olarak gerçekleştirilebilmesini karşılayacak bütün bilgiler, bu seminerlerde anlatılmaktadır. Firmamızın kendi alanlarında uzman ve profesyonel olan dedektiflik çalışanlarının hepsi gerekli ve ilgili tüm seminerlere katılmıştır. Seminerlerde eğitim gören dedektiflerimiz, hukuki süreçlerde hizmet vermenin tecrübesini yaşamış olurlar.

Katıldığımız eğitimlerden yargı aşamasında olan her türlü hukuksal süreçlerde nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğrendik. Ayrıca dedektif eğitimi sertifikasını hak olarak kazanmış olan Avrupa ülkelerinde gerekli eğitimleri aldık. Dedektiflerin nasıl iz sürdüğünü ve nelere dikkat ettiğini anlatan seminerlere katıldık. Türkiye’de dedektiflik hizmeti verebilmenin başlıca şartı, Amerika ülkesinde bulunan dedektiflik departmanının bilgilerini bir fiil bir şekilde bilebilmekten geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizlere bu yetkiyi vermeden önce, bir takım testlere sokmaktadır.

Dedektiflik bürosu çalışanları

Genelde büroların çalışanlarının hepsi eski emekli emniyet personeli olmaktadırlar. Bu sebepten ötürü dedektif eğitimi almadanda zaten dedektiflerin bildikleri bilgilerin hepsine erişebilirler. Geçmiş hayatlarında işlemlerine dahil oldukları her suç olaylarından öğrendikleri tecrübeleri, günümüzde gerçekleştirdikleri dedektiflik çalışmalarında kullanırlar. Söz konusu eylemlerin gerçekleştirilmesi sonucunda dedektiflik sistemindeki verilerde büyük ya da küçük çapta zarar meydana gelebilir; zira bu eylemler dedektifler açısından zarar verici özelliğe sahiptir; ancak suç tipinde suçun gerçekleşmesi açısından mağdurda ya da suçun konusunda ayrıca bir zararın oluşması aranmamıştır.

Dedektiflik bürosu çalışanları, sistemin işleyişinin bozulması ya da engellenmesi neticesinde veya verilerin bozulması, değiştirilmesi neticesinde bu sistem ya da verilerin maliki ya da ilgilisinin herhangi bir zarara uğramasının ya da uğramamasının suçun oluşumu açısından bir önemi bulunmamaktadır. Ayrıca böyle bir zararın gerçekleşmesi halinde buna cezanın arttırılması gibi bir değer de tanınmamıştır. Ancak yargıç, zararın oluşumunu bağlamında temel cezadan uzaklaşıp üst sınıra yaklaşma açısından değerlendirebilecektir.

Sistemin engellenmesi

TCK maddesinin yasa çalışmalarındaki bu süreçler, değişiklik önergesinin gerekçesi ve her iki fıkradaki cezaların miktarında farklılık yaratılması şu sonuçları ortaya çıkarmaktadır: Öncelikle 1. fıkrada daha fazla dedektif eğitimi içeren ve ceza öngörülerek dedektiflik sisteminin işleyişinin engellenmesi veya bozulması hareketleri daha önemli görülmüştür. İkinci olarak, 2. fıkrada yer alan hareketlerin neticesinin dedektiflik sisteminin işleyişini engelleme ya da bozma seviyesine ulaşmaması gerekmektedir.

Buna göre, 2. fıkrada yer alan özel dedektif hareketlerin neticesinde 1. fıkradaki yer alan hareketlerin yani dedektiflik sisteminin işleyişinin engellenmesi ya da bozulmasının gerçekleşmesi halinde artık 2. fıkra değil, 1. fıkraya göre ceza uygulanmalıdır. Zira 1. fıkrada yer alan hareketler her ne kadar suç tanımı açısından seçimlik hareketli olsalar da kendi içlerinde serbest hareketlidirler. Bir başka deyişle sistemin işleyişini bozma ve dedektif eğitimi engelleme hareketlerinin nasıl yapıldığının tipiklik açısından bir önemi yoktur, suçun gerçekleşmesi için gerekli olan neticede sisteminin işleyişinin engellenmesi veya bozulmasıdır.