Özel Dedektiflik Nedir?

özel dedektiflik nedir

ÖZEL DEDEKTİFLİK NEDİR?

Özel dedektiflik nedir?; failin yarar sağladığı hareketleri bir rızaya dayanarak gerçekleştirdiği duyurumda suç oluşturmayacaktır, çünkü yasada açık bir şekilde yarar sağlanması halinde failin işlediği her suç olayında cezalandırılacağı belirtilmiştir, bu durumları yasalara uygun bir şekilde hazırlamak ve mahkemelere sunmak özel dedektiflik çalışanlarının işidir. Bu durumda suçluların işledikleri suçları karşı taraftaki kişinin rızası olduğunda eylem suç olmaktan çıkacaktır.

Öğretide bu rızanın hukuka uygunluk nedeni mi yoksa tipikliğin bir unsuru mu olduğu konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Özel dedektif büroları, bunun bir hukuka uygunluk nedeni olduğunu düşünüyor. Zira “eş takibi veya diğer hizmetlerde” işlenecek olan suçun ifadesi suç tipinde açıkça yazılmasaydı da bu suçun oluşması için söz konusu rızanın bulunmaması gerekirdi; bir başka deyişle bu ifadenin yazılı olmaması halinde de rızanın varlığı eylemi suç olmaktan çıkacaktı.

Dedektif çalışanları bu sonuç karşısında söz konusu ifadenin suç tipinde yazılı olmasından değil, hukuka aykırılığın karine olarak tipikliğin içinde yer alıyor olmasından ortaya çıkacaktı.

Özel Dedektiflik

Özel dedektiflik, dedektiflik bürolarının müşteri bazlı yaptığı çalışmalarının tümüne denir. Özel dedektif olabilmek ve özel dedektiflik mesleğini icra edebilmek adına resmi izinler alınmalıdır.

Özel dedektiflik, ülkemizde de gelişmekte olan bir meslek olmakla beraber bireylere, kurumlara ve işverenlere hizmet veren özel dedektiflerin çalışmaları olarak ta geçer.

Özel dedektiflik çalışmaları zor koşullarda gerçekleşse bile eğitimli dedektiflerimiz bu koşulların üstesinden gelmeyi bilirler. Çalışmalarını her ne pahasına olursa olsun gizlilik içerisinde disiplinle sürdürürler.